فوتبالورزشی

رای کمیته استیناف درباره پرسپولیس

آرای صادره به شرح زیر است:

با توجه به شکایت باشگاه فرهنگی ورزشی ایران خودرو از طرف امیررضا جمالی به کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن رای تجدیدنظرخواه را به پرداخت مبلغ یک میلیون و 587 میلیون ریال بابت مطالبات تجدیدنظرخواه محکوم کرده است. با توجه به موضوع قرارداد و هزینه های حقوقی، تجدیدنظرخواهی با توجه به مجموع محتویات پرونده و ادله مندرج در رأی صادره، اعتراض و اعتراض مؤثری که موجب ضرر به دادخواست معترض باشد، به استناد ماده 17 ق. آیین نامه داخلی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادخواست صادر شد، یعنی تایید و قطعی بودن این رای اعلام شد.

با توجه به درخواست فرهاد قلی زاده باشگاه فرهنگی ورزشی ایران خودرو در خصوص رای کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن رای تجدیدنظرخواه را به پرداخت مبلغ 900.000.000 ریال بابت مابقی حقوق تجدیدنظرخواه محکوم کرده است. قرار دادرسی و هزینه دادرسی به حق ایشان صادر شد، با توجه به مجموع محتویات پرونده و ادله مندرج در رأی صادره، به استناد ماده 17 آیین نامه، اعتراض و اعتراض مؤثری که به دادخواست معترض خسارت وارد کند وارد نشده است. آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادخواست صادر شد. قطعی بودن این رای تایید و اعلام می شود.

با توجه به شکایت باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز به حسین علیزاده در خصوص رای کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن، رای تجدیدنظرخواه را به پرداخت مبلغ 5.568.000.000 ریال بابت مطالبات ناشی از قرارداد محکوم کرده است. وجه حقوقی در حق تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صادر شد، با توجه به مجموع محتویات پرونده و ادله مندرج در رأی صادره، اعتراض و اعتراض مؤثری که به دادخواست وارده علیه وی لطمه وارد کند، به استناد ماده 17 آیین‌نامه وارد نشده است. آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادخواست صادر شد. قطعی بودن این رای تایید و اعلام می شود.

در خصوص شکایت باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس توسط آقای مهدی حق طالی به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن رای رد دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر مبلغ دو میلیارد ریال بر اساس توافقنامه صادر شده است. با در نظر گرفتن مجموع محتویات پرونده و استدلال ها. در رأی صادره ایرادات و ایرادات مؤثری که به دادخواست معترض لطمه وارد کند وارد نشده است. طبق ماده 17 آیین نامه کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادخواست صادره تایید و قطعی می شود.

با توجه به شکایت باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان توسط حمید طاهری فرد در خصوص رای کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن، رای تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 2.033.160.000 ریال بابت مطالبات تجدیدنظرخواه نسبت به قرارداد و حقوقی محکوم شده است. وجهی در حق تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صادر شد، با توجه به مجموع محتویات پرونده و ادله مندرج در رأی صادره، اعتراض و اعتراض مؤثری که به دادخواست وارده علیه وی ضرر وارد کند، به استناد ماده 17 آیین‌نامه ق. تشریفات کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادخواست صادر شد. قطعی بودن این رای تایید و اعلام می شود.

با توجه به شکایت باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس توسط آقای آریا برزگر نسبت به رای کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن رای رد دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر مبلغ دو میلیارد ریال و هزینه های قانونی صادر شد. بر اساس قرار، با عنایت به مجموع مندرجات، مورد و ادله مندرج در رأی صادره، ایرادات و ایرادات مؤثری که موجب ضرر به دادخواست علیه آن باشد، به استناد ماده 17 آیین نامه داخلی فدراسیون فوتبال وارد نشده است. کمیته وضعیت ضمن رد اعتراض، دادخواست صادره تایید و قطعی می شود. است.

با توجه به شکایت باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان از طرف علی مولایی در خصوص رای کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم، تجدیدنظرخواه را به پرداخت مابقی مبلغ یک میلیون و 780 میلیون ریال از دستمزد تجدیدنظرخواه محکوم کرده است. به استناد قرارداد و هزینه دادرسی به تجدیدنظرخواه صادر شد با توجه به مجموع محتویات پرونده و ادله مندرج در رأی صادره بدون اعتراض و مؤثری که به دادخواست معترض لطمه وارد کند، به استناد ماده 17 آیین نامه داخلی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادخواست صادر و در واقع مورد تأیید قرار گرفت. و قطعی بودن این رای اعلام می شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
توسعه‌ی پتروشیمی ارومیه کلیسای تاریخی